سامانه فارمیتک

راهکار مدیریت هوشمند کشاورزی

شرکت هوشمندنگار با ارائه راهکار مدیریت هوشمند کشاورزی برای زمین‌های زراعی، گلخانه‌ها و باغات امکان نظارت و مدیریت جنبه‌های مختلف از وضعیت خاک، زمین و محصولات گرفته تا تعیین مقدار، نوع آفت کش و کود مناسب برای رسیدن به کارایی بهتر را برای کشاورزان و صاحب پهنه‌ها فراهم آورده است. کشاورزان به دنبال استفاده از این امکانات هوشمندانه قادر خواهند بود ضمن مدیریت بهبودیافته منابع و هزینه‌ها، ضایعات و عوامل هدر‌رفت را نیز شناسایی و حذف نمایند که این عامل مهمی در افزایش میزان بازگشت سرمایه است.

خرید و کسب اطلاعات بیشتر

Farmitech Hardware

توضیحات

سامانه تحت وب

اپلیکیشن

محصولات مرتبط

LoRa-WiFi controller
کنترلر تجهیزات اینترنت اشیا (WiFi)
LoRa-WiFi controller
کنترلر تجهیزات اینترنت اشیا (LoRa/WiFi)
TranzApp-scaled2
گیت وی ساختمانی اینترنت اشیا
Industrrial Gateway
گیت ‏وی صنعتی اینترنت اشیا