کشاورزی هوشمند

_

توضیحات

به دنبال رشد جمعیت در سراسر جهان، نیاز به مواد غذایی بسیار بالارفته است. با توجه به این نیاز، صنعت کشاورزی پتانسیل بسیار بالایی برای پذیریش فناوری‌های هوشمندی چون اینترنت اشیا دارد. ورود اینترنت اشیا در این عرصه سبب تحول عظیمی گشته است به این دلیل که داده‌های محیطی و ماشینی که توسط حسگرهای اینترنت اشیا جمع آوری شده‌اند می‌توانند به کشاورزان دیدی بهتری نسبت به دارایی‌های خود دهند و آن ها را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در راستای افزایش بهره وری در تولید و بهبود همه جنبه‌های مختلف کار از کشاورزی گرفته تا دامداری یاری دهند.

شرکت هوشمندنگار با ارائه راهکار مدیریت هوشمند کشاورزی برای زمین‌های زراعی، گلخانه‌ها و باغات امکان نظارت و مدیریت جنبه‌های مختلف کار از وضعیت خاک، زمین و محصولات گرفته تا تعیین مقدار، نوع آفت کش و کود مناسب برای رسیدن به کارایی بهتر را برای کشاورزان و صاحب پهنه‌ها فراهم آورده است. کشاورزان به دنبال استفاده از این امکانات هوشمندانه قادر خواهند بود ضمن مدیریت بهبودیافته منابع و هزینه‌ها، ضایعات و عوامل هدر‌رفت را نیز شناسایی و حذف نمایند که این عامل مهمی در افزایش میزان بازگشت سرمایه است.

از جمله راهکارهای این شرکت در حوزه کشاورزی عبارتند از:

 • نظارت بر شرایط آب و هوایی
 • نظارت بر شرایط محیطی خاک (دما، رطوبت، میزان آمونیاک)
 • نظارت بر شرایط گلخانه (روشنایی و میزان نور، دما، وضعیت خاک و رطوبت)
 • نظارت و مدیریت محصولات (نیاز دمایی، بارشی، شرایط خاک آن‌ها، سلامت)
 • نظارت بر جنبه‌های مختلف کشاورزی با استفاده از پهپاد‌ها

مزایای بهره از راهکارهای اینترنت اشیا این شرکت در  در حوزه کشاورزی :

 • کنترل بهتر فرآیندهای داخلی و در نتیجه کاهش ریسک تولید
 • مدیریت هزینه و کاهش ضایعات به دنبال افزایش نظارت و کنترل بر تولید
 • افزایش بهره وری کسب‌و‌کار به دنبال اتوماسین شدن فرآیندها مبتنی بر اینترنت اشیا
 • ارتقای کیفیت و افزایش حجم محصولات
 • ارتقای کارایی و تصمیم گیری دقیق مبتنی بر داده‌های دقیق
 • تجزیه و تحلیل پیشگیرانه و افزایش پیش بینی‌های کارآمد

دیگر راهکار های اینترنت اشیا

مدیریت هوشمند انبار

شرکت هوشمندنگار با بهره‌گیری از فناوری‏ های داخلی و همچنین...

بنادر متصل

یکی از حوزه‌های زیرساختی کلیدی که می تواند به طور...

مدیریت هوشمند انرژی

بخش انرژی یک بخش بسیار کلیدی است چرا که از...

حمل و نقل متصل

حمل و نقل و جابه‌جایی کالا و مسافر به عنوان...

امنیت عمومی هوشمند

سازمان‌های ایمنی عمومی مانند مجریان قانون، آتش‌نشانی ها، فوریت های...

محیط زیست هوشمند

به دنبال رشد جمعیت و شهرنشینی در سراسر دنیا مسائل...