امنیت عمومی هوشمند

_

توضیحات

سازمان‌های ایمنی عمومی مانند مجریان قانون، آتش‌نشانی ها، فوریت های پزشکی و اورژانس همیشه از جدیدترین فناوری‌ها در راستای مدیریت و کنترل مواقع اضطراری بهره گرفته اند. ورود اینترنت اشیا در عرصه ایمنی عمومی سبب تحول عظیمی گشته است. این تحول سبب شده است تا هر یک از سازمان های ایمنی دید بهینه و کارآمدی نسبت به موقعیت های مختلف در حین آشکار شدن آن ها داشته باشند. به دنبال گسترش استفاده از راهکارهای هوشمند اینترنت اشیا و ظهور هوش مصنوعی حفظ امنیت عمومی ارتقا پیدا کرده است.

شرکت هوشمندنگار اینترنت اشیا به عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در این حوزه امکان کنترل و مدیریت بهینه وضعیت ایمنی عمومی را با ارائه راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر اینترنت اشیا فراهم کرده است. این شرکت با ارائه راهکارهای نظارتی مبتنی بر اینترنت اشیا، سازمان های ایمنی را قادر ساخته است تا ضمن کمک به ارتقای وضعیت ایمنی عمومی، خدمات خود را نیز با کارایی بالاتری ارائه دهند.

از جمله راهکارهای این شرکت در حوزه ایمنی عمومی عبارت است از:

  • نظارت و جمع آوری داده‌های بی‌درنگ از سنسورها، دوربین‌ها و سایر دستگاه‌های متصل با زیرساخت های تعاملی و دقیق
  • ارائه هشدار و دستورالعمل هایی توسط دستگاه های متصل به اینترنت اشیا برای ساده سازی تخلیه و هدایت همراه با کاهش خطر در مواقع اضطراری
  • دسترسی پلیس، آتش نشانی و پرسنل فوریت های پزشکی به داده هایی ضروری و حساس برای تسریع زمان پاسخ و نجات جان افراد

مزایای بهره از راهکارهای اینترنت اشیا در حوزه مدیریت مصرف انرژی:

  • مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه در شرایط بحرانی
  • مدیریت بهینه ازدحام و تراکم تردد
  • کاهش تصادفات و صدمات بر اثر عدم عملکرد به موقع سازمان های ایمنی
  • استفاده از داده های جمع آوری شده در راستای برنامه ریزی های کلان در شهرها
  • افزایش سطح کیفیت خدمت رسانی توسط سازمان های ایمنی

دیگر راهکار های اینترنت اشیا

مدیریت هوشمند انبار

شرکت هوشمندنگار با بهره‌گیری از فناوری‏ های داخلی و همچنین...

بنادر متصل

یکی از حوزه‌های زیرساختی کلیدی که می تواند به طور...

مدیریت هوشمند انرژی

بخش انرژی یک بخش بسیار کلیدی است چرا که از...

حمل و نقل متصل

حمل و نقل و جابه‌جایی کالا و مسافر به عنوان...

امنیت عمومی هوشمند

سازمان‌های ایمنی عمومی مانند مجریان قانون، آتش‌نشانی ها، فوریت های...

محیط زیست هوشمند

به دنبال رشد جمعیت و شهرنشینی در سراسر دنیا مسائل...